Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (28 Μαρτίου 1879) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF