Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (2 Μαρτίου 1879) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF