Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (23 Φεβρουαρίου 1879) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF