Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (26 Ιανουαρίου 1879) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF