Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (12 Ιανουαρίου 1879) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF