Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (5 Ιανουαρίου 1879) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF