Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (22 Δεκεμβρίου 1878) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF