Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (8 Δεκεμβρίου 1878) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF