Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (1 Δεκεμβρίου 1878) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF