Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (10 Νοεμβρίου 1878) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF