Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (20 Οκτωβρίου 1878) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF