Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (28 Ιουλιου 1878) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF