Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (16 Ιουνίου 1878) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF