Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Συνοπτική κατάστασις της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (31 Μαιου 1878) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF