Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (2 Ιουνίου 1878) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF