Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (12 Μαιου 1878) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF