Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (4 Μαιου 1878) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF