Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (24 Μαρτίου 1878) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF