Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Υγιεινή κατάστασις της πόλεως Αθηνών (6-12 Μαρτίου 1878) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF