Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (17 Μαρτίου 1878) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF