Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Συνοπτική κατάστασις της Εθνικής Τραπέζης της Ελλαδος (28 Φεβρουαρίου 1878) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF