Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Μετεωρολογικόν δελτίον του Αστεροσκοπείου Αθηνων Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF