Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Συνοπτική κατάστασις της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (Ιανουάριος 1878) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF