Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Υγιεινή κατάστασις της πόλεως Αθηνών (30 Ιανουαρίου - 5 Φεβρουαρίου 1878) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF