Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Υγιεινή κατάστασις της πόλεως Αθηνών (16-22 Ιανουαρίου 1878) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF