Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αγορανομικόν δελτίον (20 Ιανουαρίου 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF