Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (20 Ιανουαρίου 1878) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF