Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (5 Ιανουαρίου 1878) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF