Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Μετωρολογικόν δελτίον του Αστεροσκοπείου Αθηνών Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF