Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (16 Δεκεμβρίου 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF