Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Υγιεινή κατάστασις της πόλεως Αθηνών (28 Νοεμβρίου - 4 Δεκεμβρίου 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF