Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Υγιεινή κατάστασις της πόλεως Αθηνών (7-13 Νοεμβρίου 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF