Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (18 Νοεμβρίου 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF