Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Συνοπτική κατάστασις της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (31 Οκτωβρίου 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF