Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Υγιεινή κατάστασις της πόλεως Αθηνών (17 -23 Οκτωβρίου 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF