Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Συνοπτική κατάστασις της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF