Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Υγιεινή κατάστασις της πόλεως Αθηνών (12-18 Σεπτεμβρίου 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF