Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (23 Σεπτεμβρίου 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF