Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αγορανομικόν δελτίον (16 Σεπτεμβρίου 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF