Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Υγιεινή κατάστασις της πόλεως Αθηνών (5-11 Σεπτεμβρίου) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF