Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (16 Σεπτεμβρίου 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF