Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Υγιεινή κατάστασις της πόλεως Αθηνών (29 Αυγούστου - 4 Σεπτεμβρίου 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF