Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Υγιεινή κατάστασις της πόλεως Αθηνών (22-28 Αυγούστου 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF