Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (11 Αυγούστου) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF