Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αγορανομικόν δελτίον (28 Ιουλίου 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF