Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Υγιεινή κατάστασις της πόλεως Αθηνών (11-17 Ιουλίου 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF