Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (21 Ιουλίου 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF