Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αγορανομικόν δελτίον (17 Ιουνίου 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF