Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών ( 9 Ιουνίου 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF