Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Υγιεινή κατάστασις της πόλεως Αθηνών (22-29 Μαιου 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF